2019 1aug

Certificaat business continuity management voor Trigion AlarmServiceCentrale

2019 1aug

Na een uitgebreide audit is de Trigion AlarmServiceCentrale met ingang van 4 juli 2019  officieel gecertificeerd conform de ISO22301:2014 norm op het gebied van business continuity management (BCM).

Fotobijschrift: Onlangs werd het certificaat ISO22301:2014 overhandigd aan het management van de Trigion AlarmServiceCentrale, door Tim Kemper (Compliance Consultant bij Protify, uiterst links op de foto) en Bart Versluijs (Accountmanager bij Brand Compliance, uiterst rechts op de foto).

Wat is ISO22301 en wat is de toegevoegde waarde van certificering?

ISO22301 is een standaard voor bedrijfscontinuïteitsbeheer, de norm is ontwikkeld om bedrijven te beschermen tegen mogelijke verstoringen. Tijdens een uitgebreide audit is vastgesteld dat de AlarmServiceCentrale maatregelen heeft getroffen in het kader van BCM en dat deze maatregelen voldoen aan de Europese norm. Continuïteit in kritische processen is maximaal gewaarborgd.

Waarom kiest Trigion voor ISO22301 certificering?

Bedrijfscontinuïteit is een essentiële basis voor een Particuliere Alarmcentrale (PAC), zoals ook uitgebreid omschreven in relevante wet- en regelgeving. De Trigion AlarmServiceCentrale heeft gekozen voor aanvullende maatregelen die in lijn liggen met de zwaardere norm en kan dat als enige PAC in Nederland aantonen met ISO22301 certificering.