Gastsprekers

Ook dit jaar hebben we diverse experts bereid gevonden hun kennis en visie met ons te delen tijdens het Trigion congres. Hieronder stellen we deze sprekers alvast kort aan u voor.