2019 2aug

ISAE3402 audit en SOC rapport voor Trigion AlarmServiceCentrale

2019 2aug

Na een zogenaamde ISAE3402 type I audit heeft de Trigion AlarmServiceCentrale op 30 juni 2019, als eerste in de veiligheidssector, een Service Organization Control (SOC) rapport ontvangen.

Wat is ISAE3402?

ISAE3402 is een standaard voor beheersmaatregelen rond uitbesteding van activiteiten. Het rapport geeft inzicht in onder andere de beveiliging van informatie (security), fraude preventie en risico beheersing in het algemeen. In dit rapport legt de AlarmServiceCentrale, als organisatie die beveiligingsdiensten verleent, verantwoording af over de uitgevoerde processen en beheersing hiervan.

Wat is de toegevoegde waarde van een SOC rapport?

De toegevoegde waarde voor een gebruikersorganisatie is dat deze op basis van het SOC rapport kan vaststellen of bijvoorbeeld informatiebeveiliging of fraudepreventiemaatregelen voldoende zijn. Een (erkende) accountant heeft vastgesteld dat deze maatregelen bestaan en voldoen binnen de Trigion AlarmServiceCentrale.

Waarom kiest Trigion voor een ISAE3402 audit?

Mede als gevolg van toenemende complexiteit en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging krijgt Trigion vragen over de beheersmaatregelen die genomen worden. Naast bestaande certificering kiest de AlarmServiceCentrale ervoor zich deze zwaardere norm als standaard op te leggen.