202015okt

Gedeeltelijke lockdown; BHV training blijft mogelijk

202015okt

Op 13 oktober heeft de overheid nieuwe en ingrijpende maatregelen genomen waardoor Nederland in een gedeeltelijke lockdown is beland. Verschillende activiteiten en reisbewegingen worden sterk beperkt. Ondanks deze nieuwe maatregelen kunnen. BHV en EHBO trainingen en examens gewoon doorgaan.

Trigion Consultancy & Training hanteert het eigen protocol 'Corona-proof opleiden en trainen' om trainingen in deze tijd veilig door te laten gaan. Daarnaast houden we ons aan het protocol van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN), waar wij lid van zijn. De BVBN heeft overleg gevoerd met verschillende partijen uit de branche (Het Oranje Kruis, NIBHV, Rode Kruis, NRR) en zij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat ook in de huidige situatie, volgens de richtlijnen van het RIVM en de maximale groepsgrootte trainingen kunnen doorgaan.

De betrokken partijen zeggen daarover:

Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat personeel bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven om letsel en schade te beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan eisen van verzekeraars. Ook burgerhulpverleners en willekeurige omstanders vervullen een belangrijke en soms levensreddende rol bij incidenten. BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Door cursussen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden. 

Mondkapjesplicht

Verder is er door minister-president Rutte een mondkapjesplicht in het vooruitzicht gesteld. Als dit een landelijke verplichting wordt, zullen ook wij daar uiteraard naar handelen en onze werkwijze en protocollen aanpassen. 

Als je nu al een mondkapje wil dragen, kan dat uiteraard. Als je hem zelf niet hebt, kan je er een vragen aan de onze instructeur. 

Wil je meer informatie over de maatregelen die wij genomen hebben om veilig te kunnen trainen? Ons Team Opleidingen kan jouw vragen beantwoorden, 

opleidingentso@trigion.nl

.