Port security

Havens en grote goederenstromen vormen een kwetsbaar doelwit. Het spreekt dan ook voor zich dat strenge (internationale) wet- en regelgeving is opgesteld voor beveiliging en toezicht binnen havens. Door de aanhoudende terreurdreiging zijn de veiligheidseisen in transport en logistiek drastisch aangescherpt. Met de invoering van de ISPS-code (International Ship and Port Facility Security) is de beveiliging van zeehavens op het niveau gebracht dat ook voor luchthavens geldt.

Om u een compleet advies te kunnen geven heeft Trigion daarom al zijn kennis en ervaring op dit gebied gebundeld

Havenbeveiligers

De geüniformeerde havenbeveiligers van Trigion verrichten beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en schepen om deze te beveiligen tegen criminaliteit en terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer, waarbij de internationale richtlijn ISPS en de Nederlandse havenbeveiligingswet als uitgangspunt dienen.

Naast de inzet van havenbeveiligers biedt Trigion integrale concepten voor effectieve havenbeveiliging. Ons brede portfolio en aanwezigheid in 's lands belangrijkste havengebieden helpen ons om de concepten die we ontwikkelen uit eigen middelen in de praktijk toe te passen.